www.artesuite.com

Een bomschuit op het strand van Scheveningen – Jacob Maris